Greek English

:: Σαν Σήμερα
1313:
Γεννιέται ο Ιωάννης Βοκκάκιος. Ιταλός συγγραφέας, από τους πρώτους ουμανιστές συγγραφείς της Αναγέννησης, διάδοχος του Δάντη και του Πετράρχη. Με τη νουβέλα του «Φιαμέτα» ο Βοκκάκιος γίνεται πρόδρομος του ευρωπαϊκού ψυχολογικού μυθιστορήματος. Το σπουδαιότερο έργο του είναι το «Δεκαήμερο», μια συλλογή με ρεαλιστικά διηγήματα που υμνούν τον έρωτα και τη χαρά της ζωής, ενώ ένα από τα κεντρικά του θέματα είναι η κριτική της Καθολικής Εκκλησίας και της υποκρισίας του μεσαιωνικού ασκητισμού. Ο Βοκκάκιος έπαιρνε θέση κατά της φεουδαρχίας και της ταξικής ανισότητας και υποστήριζε ότι η ευγένεια του ανθρώπου πρέπει να αποδεικνύεται από τις πράξεις του και όχι από την καταγωγή του.

1919:
Η Σλοβακία ανακηρύσσεται σε Σοβιετική Δημοκρατία και ενώνεται σε ομοσπονδία με τη Σοβιετική Ουγγαρία.

1945:
Σ’ ένα ερημικό οροπέδιο του Νέου Μεξικού, οι Αμερικανοί δοκιμάζουν με επιτυχία την πρώτη στον κόσμο ατομική βόμβα με το κωδικό όνομα «Αγία Τριάδα».

1963:
Κάτω από το βάρος της κατακραυγής που δημιούργησε η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υποβάλλει στον βασιλιά Παύλο την παραίτηση της κυβέρνησής του. Ανατίθεται στον Παναγιώτη Πιπινέλη ο σχηματισμός εξωκοινοβουλευτικής κυβέρνησης για τη διεξαγωγή εκλογών. Ο Καραμανλής αφήνει την ΕΡΕ στην τριανδρία Π. Κανελλόπουλο, Π. Παπαληγούρα και Κ. Ροδόπουλο και ο ίδιος αναχωρεί για τη Γενεύη, όπου θα παραμείνει μέχρι τις εκλογές.


PHP Manual

PHP Manual

Mehdi Achour
Friedhelm Betz
Antony Dovgal
Nuno Lopes
Philip Olson
Georg Richter
Damien Seguy
Jakub Vrana
And several others

Edited by

Gabor Hojtsy

2005-07-06


Table of Contents
Preface
Authors and Contributors
I. Getting Started
1. Introduction
2. A simple tutorial
II. Installation and Configuration
3. General Installation Considerations
4. Installation on Unix systems
5. Installation on Mac OS X
6. Installation on Windows systems
7. Installation of PECL extensions
8. Problems?
9. Runtime Configuration
III. Language Reference
10. Basic syntax
11. Types
12. Variables
13. Constants
14. Expressions
15. Operators
16. Control Structures
17. Functions
18. Classes and Objects (PHP 4)
19. Classes and Objects (PHP 5)
20. Exceptions
21. References Explained
IV. Security
22. Introduction
23. General considerations
24. Installed as CGI binary
25. Installed as an Apache module
26. Filesystem Security
27. Database Security
28. Error Reporting
29. Using Register Globals
30. User Submitted Data
31. Magic Quotes
32. Hiding PHP
33. Keeping Current
V. Features
34. HTTP authentication with PHP
35. Cookies
36. Sessions
37. Dealing with XForms
38. Handling file uploads
39. Using remote files
40. Connection handling
41. Persistent Database Connections
42. Safe Mode
43. Using PHP from the command line
VI. Function Reference
I. Apache-specific Functions
II. Advanced PHP debugger
III. Array Functions
IV. Aspell functions [deprecated]
V. BCMath Arbitrary Precision Mathematics Functions
VI. PHP bytecode Compiler
VII. Bzip2 Compression Functions
VIII. Calendar Functions
IX. CCVS API Functions [deprecated]
X. Classkit Functions
XI. Class/Object Functions
XII. COM and .Net (Windows)
XIII. ClibPDF Functions
XIV. Crack Functions
XV. Character Type Functions
XVI. CURL, Client URL Library Functions
XVII. Cybercash Payment Functions
XVIII. Credit Mutuel CyberMUT functions
XIX. Cyrus IMAP administration Functions
XX. Date and Time Functions
XXI. Database (dbm-style) Abstraction Layer Functions
XXII. dBase Functions
XXIII. DBM Functions [deprecated]
XXIV. DB++ Functions
XXV. dbx Functions
XXVI. Direct IO Functions
XXVII. Directory Functions
XXVIII. DOM Functions
XXIX. DOM XML Functions
XXX. .NET Functions
XXXI. Error Handling and Logging Functions
XXXII. Program Execution Functions
XXXIII. Exif Functions
XXXIV. File Alteration Monitor Functions
XXXV. FrontBase Functions
XXXVI. Forms Data Format Functions
XXXVII. filePro Functions
XXXVIII. Filesystem Functions
XXXIX. FriBiDi Functions
XL. FTP Functions
XLI. Function Handling Functions
XLII. Gettext
XLIII. GMP Functions
XLIV. HTTP Functions
XLV. Hyperwave Functions
XLVI. Hyperwave API Functions
XLVII. Firebird/InterBase Functions
XLVIII. IBM DB2, Cloudscape and Apache Derby Functions
XLIX. ICAP Functions [deprecated]
L. iconv Functions
LI. ID3 Functions
LII. Informix Functions
LIII. IIS Administration Functions
LIV. Image Functions
LV. IMAP, POP3 and NNTP Functions
LVI. PHP Options&Information
LVII. Ingres II Functions
LVIII. IRC Gateway Functions
LIX. PHP / Java Integration
LX. KADM5
LXI. LDAP Functions
LXII. libxml Functions
LXIII. LZF Functions
LXIV. Mail Functions
LXV. mailparse Functions
LXVI. Mathematical Functions
LXVII. MaxDB PHP Extension
LXVIII. Multibyte String Functions
LXIX. MCAL Functions
LXX. Mcrypt Encryption Functions
LXXI. MCVE Payment Functions
LXXII. Memcache Functions
LXXIII. Mhash Functions
LXXIV. Mimetype Functions
LXXV. Ming functions for Flash
LXXVI. Miscellaneous Functions
LXXVII. mnoGoSearch Functions
LXXVIII. Mohawk Software Session Handler Functions
LXXIX. mSQL Functions
LXXX. Microsoft SQL Server Functions
LXXXI. muscat Functions
LXXXII. MySQL Functions
LXXXIII. Improved MySQL Extension
LXXXIV. Ncurses Terminal Screen Control Functions
LXXXV. Net_Gopher
LXXXVI. Network Functions
LXXXVII. YP/NIS Functions
LXXXVIII. Lotus Notes Functions
LXXXIX. NSAPI-specific Functions
XC. Object Aggregation/Composition Functions
XCI. Oracle 8 functions
XCII. oggvorbis
XCIII. OpenAL Audio Bindings
XCIV. OpenSSL Functions
XCV. Oracle Functions
XCVI. Output Control Functions
XCVII. Object property and method call overloading
XCVIII. Ovrimos SQL Functions
XCIX. Paradox File Access
C. Parsekit Functions
CI. Process Control Functions
CII. Regular Expression Functions (Perl-Compatible)
CIII. PDF functions
CIV. PDO Functions
CV. Verisign Payflow Pro Functions
CVI. PostgreSQL Functions
CVII. POSIX Functions
CVIII. Printer Functions
CIX. PostScript document creation
CX. Pspell Functions
CXI. qtdom Functions
CXII. Radius
CXIII. Rar Functions
CXIV. GNU Readline
CXV. GNU Recode Functions
CXVI. Regular Expression Functions (POSIX Extended)
CXVII. runkit Functions
CXVIII. Semaphore, Shared Memory and IPC Functions
CXIX. SESAM Database Functions
CXX. Session Handling Functions
CXXI. Shared Memory Functions
CXXII. SimpleXML functions
CXXIII. SNMP Functions
CXXIV. SOAP Functions
CXXV. Socket Functions
CXXVI. Standard PHP Library (SPL) Functions
CXXVII. SQLite Functions
CXXVIII. Secure Shell2 Functions
CXXIX. Stream Functions
CXXX. String Functions
CXXXI. Shockwave Flash Functions
CXXXII. Sybase Functions
CXXXIII. TCP Wrappers Functions
CXXXIV. Tidy Functions
CXXXV. Tokenizer Functions
CXXXVI. ODBC Functions (Unified)
CXXXVII. URL Functions
CXXXVIII. Variable Handling Functions
CXXXIX. vpopmail Functions
CXL. W32api Functions
CXLI. WDDX Functions
CXLII. xattr Functions
CXLIII. xdiff Functions
CXLIV. XML Parser Functions
CXLV. XML-RPC Functions
CXLVI. XSL functions
CXLVII. XSLT Functions
CXLVIII. YAZ Functions
CXLIX. Zip File Functions (Read Only Access)
CL. Zlib Compression Functions
VII. Zend API
44. Overview
45. Extension Possibilities
46. Source Layout
47. PHP's Automatic Build System
48. Creating Extensions
49. Using Extensions
50. Troubleshooting
51. Source Discussion
52. Accepting Arguments
53. Creating Variables
54. Duplicating Variable Contents: The Copy Constructor
55. Returning Values
56. Printing Information
57. Startup and Shutdown Functions
58. Calling User Functions
59. Initialization File Support
60. Where to Go from Here
61. Reference: Some Configuration Macros
62. API Macros
VIII. PHP API: Interfaces for extension writers
63. Streams API for PHP Extension Authors
CLI. Streams Common API Reference
CLII. Streams Dir API Reference
CLIII. Streams File API Reference
CLIV. Streams Socket API Reference
CLV. Streams Structures
CLVI. Streams Constants
IX. FAQ: Frequently Asked Questions
64. General Information
65. Mailing lists
66. Obtaining PHP
67. Database issues
68. Installation FAQ
69. Build Problems
70. Using PHP
71. PHP and HTML
72. PHP and COM
73. PHP and other languages
74. Migrating from PHP 2 to PHP 3
75. Migrating from PHP 3 to PHP 4
76. Migrating from PHP 4 to PHP 5
77. Miscellaneous Questions
X. Appendixes
A. History of PHP and related projects
B. Migrating from PHP 4 to PHP 5
C. Migrating from PHP 3 to PHP 4
D. Migrating from PHP/FI 2 to PHP 3
E. Debugging PHP
F. Extending PHP 3
G. Configure options
H. php.ini directives
I. List of Function Aliases
J. List of Reserved Words
K. List of Resource Types
L. List of Supported Protocols/Wrappers
M. List of Available Filters
N. List of Supported Socket Transports
O. PHP type comparison tables
P. List of Parser Tokens
Q. About the manual
R. Open Publication License
S. Function Index
© 2002 - 2019, Pramnos Hosting LTD.
Dedicated to Pocahontas...
Top . W3C Valid CSS
Όροι χρήσης . Σχετικά με εμάς . Συντάκτες . Επικοινωνία . RSS Feeds . Sitemap . XML Sitemap